تبلیغات
احکام و مسائل شرعی - چه کسانی زکات فطره می دهند؟ (عید سعید فطر مبارک باد)

به نام خدا

با سلام خدمت شما دوستان عزیز، در فرهنگ اسلامی اولین روز ماه شوال به عنوان عید فطر و جشن بازگشت به فطرت معین شده است، زیرا مسلمانان روزه دار در طول ماه رمضان با ارتباط با خداوند متعال و استغفار از گناهان، روح و جان خویش را از تمام آلودگی های ظاهری و باطنی كه بر خلاف فطرت آن هاست، پاك نموده و به فطرت واقعی خود برمی گردند.

پس روز عید فطر، هم پاكسازی روح از آلودگی شرك و هم پاكسازی از اخلاق رذیله و هم پاكسازی عمل از محرمات و هرگونه ریا و هم پاكسازی مال و جان به وسیله دادن زكات در راه خدا است. زیرا طبق آیه «أخُذُ مِن أموالِهِم صَدَقَه تطهرهم و تزكیهم بها» (توبه/ 103) (از اموال آنها صدقه ای (زكات) بگیر تا آنها را به وسیله آن پاكسازی و تزكیه كنی)، دادن زكات سبب پاكی روح و جان است.

خوب حالا که این موارد را فهمیدید، برویم سراغ اینکه زکات فطره را چه کسانی باید بدهند.چه کسانی زکات فطره می دهند؟

خوب چون مسائل زکات فطره زیاد است دیگه من توضیح نمی دم و مسائل را با ذکر مراجع عظام تقلید خدمت شما دوستان می نویسم.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 مسئله- كسى كه موقع غروب شب عید فطر بالغ و عاقل و هوشیار است و فقیر و بنده كس دیگر نیست، باید براى خودش و كسانى كه نان خور او هستند هر نفرى یك صاع كه تقریبا سه كیلو است، گندم یا جو یا خرما یا كشمش یا برنج‏ یا ذرت و مانند اینها به مستحق بدهد، و اگر پول یكى از اینها را هم بدهد،كافى است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مساله 1991 توضیح المسائل آیت الله امام خمینی(ره)، سوال 612 استفتائات آیت الله خامنه ای، مساله 2060 توضیح المسائل آیت الله فاضل لنکرانی، فصل دوم زکات فطره- شرایط وجوب زکات فطره -آیت الله بهجت، مساله 1692 رساله آیت الله مکارم شیرازی، مساله 1999 رساله توضیح المسائل آیت الله نوری همدانی، مساله 2008 رساله آیت الله وحید خراسانی، مساله 1999 رساله آیت الله سیستانی، مساله 1999 کتاب توضیح المسائل آیت الله تبریزی، مساله 1999 رساله آیت الله صافی گلپایگانی. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-----------------------------------------------------------------------------------------------

مسئله-  كسى كه مخارج سال خود و عیالاتش را ندارد و كسبى هم ندارد كه بتواند مخارج سال خود و عیالاتش را بگذراند، فقیر است و دادن زكات فطره بر او واجب نیست.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مساله 1992 توضیح المسائل آیت الله امام خمینی(ره)، سوال 617 استفتائات آیت الله خامنه ای، مساله 2061 توضیح المسائل آیت الله فاضل لنکرانی، فصل دوم زکات فطره- شرایط وجوب زکات فطره -آیت الله بهجت، مساله 1693 رساله آیت الله مکارم شیرازی، مساله 2000 رساله توضیح المسائل آیت الله نوری همدانی، مساله 2009 رساله آیت الله وحید خراسانی، مساله 2000 رساله آیت الله سیستانی، مساله 2000 کتاب توضیح المسائل آیت الله تبریزی، مساله 2000 رساله آیت الله صافی گلپایگانی. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-----------------------------------------------------------------------------------------------

توضیح: به نظر بعضی از مراجع عظام تقلید اگر کسی قبل از غروب آخرین روز ماه رمضان مهمان شخص دیگری شود، فطریه اش بر گردن صاحب خانه است، و به نظر تعداد دیگری از مراجع تقلید اگر کسی در همین شرایط مهمان کسی شود، فطره اش بر گردن خودش است و صاحب خانه نباید فطریه او را بدهد.


1- فطره مهمان بر عهده صاحب خانه است:
مسئله-  فطره مهمانى كه پیش از غروب شب عید فطر با رضایت صاحبخانه وارد شده و نان خور او حساب مى‏شود، بر او واجب است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مساله 1995 توضیح المسائل آیت الله امام خمینی(ره)، فصل دوم زکات فطره- شرایط وجوب زکات فطره -آیت الله بهجت، مساله 2003 رساله توضیح المسائل آیت الله نوری همدانی، مساله 2012 رساله آیت الله وحید خراسانی، مساله 2003 رساله آیت الله سیستانی، مساله 2003 کتاب توضیح المسائل آیت الله تبریزی، مساله 2003 رساله آیت الله صافی گلپایگانی. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


2- فطره مهمان بر عهده صاحب خانه نیست:

مسئله- فطره مهمانى كه پیش از غروب شب عید فطر با رضایت صاحب خانه وارد شده اگر نانخور او حساب شود بر او واجب است، لكن به مجرد صرف یك افطارى فطره میهمان بر صاحبخانه واجب نیست.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سوال 614 استفتائات آیت الله خامنه ای، مساله 2064 توضیح المسائل آیت الله فاضل لنکرانی،  مساله 1696 رساله آیت الله مکارم شیرازی.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-----------------------------------------------------------------------------------------------

مسئله-  فطره مهمانى كه بعد از غروب شب عید فطر وارد مى‏شود بر صاحبخانه واجب نیست، اگر چه پیش از غروب او را دعوت كرده باشد و در خانه او هم افطار كند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مساله 1997 توضیح المسائل آیت الله امام خمینی(ره)، سوال 617 استفتائات آیت الله خامنه ای، مساله 2067 توضیح المسائل آیت الله فاضل لنکرانی، فصل دوم زکات فطره- شرایط وجوب زکات فطره -آیت الله بهجت، مساله 1699 رساله آیت الله مکارم شیرازی، مساله 2005 رساله توضیح المسائل آیت الله نوری همدانی، مساله 2014 رساله آیت الله وحید خراسانی، مساله 2005 رساله آیت الله سیستانی، مساله 2005 کتاب توضیح المسائل آیت الله تبریزی، مساله 2005 رساله آیت الله صافی گلپایگانی . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

----------------------------------------------------------------------------------------------

مسئله- اگر كسى موقع غروب شب عید فطر، دیوانه یا بیهوش باشد زكات فطره بر او واجب نیست.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مساله 1998 توضیح المسائل آیت الله امام خمینی(ره)، سوال 617 استفتائات آیت الله خامنه ای، مساله 2068 توضیح المسائل آیت الله فاضل لنکرانی، فصل دوم زکات فطره- شرایط وجوب زکات فطره -آیت الله بهجت، مساله 1670 رساله آیت الله مکارم شیرازی، مساله 2006 رساله توضیح المسائل آیت الله نوری همدانی، مساله 2015 رساله آیت الله وحید خراسانی، مساله 2006 رساله آیت الله سیستانی، مساله 2006 کتاب توضیح المسائل آیت الله تبریزی، مساله 2006 رساله آیت الله صافی گلپایگانی . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

---------------------------------------------------------------------------------------------
مسئله- كسى كه دیگرى باید فطره او را بدهد، واجب نیست فطره خود را بدهد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مساله 2005 توضیح المسائل آیت الله امام خمینی(ره)، سوال 615 استفتائات آیت الله خامنه ای، مساله 2074 توضیح المسائل آیت الله فاضل لنکرانی، فصل دوم زکات فطره- شرایط وجوب زکات فطره -آیت الله بهجت، مساله 1701 رساله آیت الله مکارم شیرازی، مساله 2013 رساله توضیح المسائل آیت الله نوری همدانی، مساله 2022 رساله آیت الله وحید خراسانی، مساله 2013 رساله آیت الله سیستانی، مساله 2013 کتاب توضیح المسائل آیت الله تبریزی، مساله 2013 رساله آیت الله صافی گلپایگانی . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

----------------------------------------------------------------------------------------------

توضیح: به فتوای بعضی از علما و مراجع تقلید اگر فطره انسان بر کسی واجب باشد و آن فرد نخواهد که فطره انسان را بدهد، زکات فطره بر خود انسان واجب نمی شود، و به فتوای بعضی دیگر از علماو مراجع عظام تقلید بنابر احتیاط واجب اگر آن شخص زکات را ندهد بر خود انسان واجب می شود.

1- اگر آن شخص زکات فطره را ندهد بر انسان واجب نیست که زکات فطره خود را بدهد:

مسئله-  اگر فطره انسان بر كسى واجب باشد و او فطره را ندهد بر خود انسان واجب نمى‏شود.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مساله 2006 توضیح المسائل آیت الله امام خمینی(ره)، سوال 615 استفتائات آیت الله خامنه ای، مساله 2075 توضیح المسائل آیت الله فاضل لنکرانی، فصل دوم زکات فطره- شرایط وجوب زکات فطره -آیت الله بهجت، مساله 2014 رساله توضیح المسائل آیت الله نوری همدانی، مساله 2014 کتاب توضیح المسائل آیت الله تبریزی، مساله 2014 رساله آیت الله صافی گلپایگانی . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


2-  اگر آن شخص زکات فطره را ندهد بر انسان بنابر احتیاط واجب واجب است که زکات فطره خود را بدهد:

مسئله-  اگر فطره انسان بر كسى واجب باشد و او فطره را ندهد بر خود انسان بنابر احتیاط واجب مى شود، فطره خویش را بدهد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مساله 2014 رساله آیت الله سیستانی،  مساله 1701 رساله آیت الله مکارم شیرازی، مساله 2023 رساله آیت الله وحید خراسانی.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

----------------------------------------------------------------------------------------------

مسئله-  اگر كسى كه فطره او بر دیگرى واجب است‏خودش فطره را بدهد از كسى كه فطره بر او واجب شده ساقط نمى‏شود.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مساله 2007 توضیح المسائل آیت الله امام خمینی(ره)، سوال 615 استفتائات آیت الله خامنه ای، مساله 2076 توضیح المسائل آیت الله فاضل لنکرانی، فصل دوم زکات فطره- شرایط وجوب زکات فطره -آیت الله بهجت، مساله 1702 رساله آیت الله مکارم شیرازی، مساله 2015 رساله توضیح المسائل آیت الله نوری همدانی، مساله 2024 رساله آیت الله وحید خراسانی، مساله 2015 رساله آیت الله سیستانی، مساله 2015 کتاب توضیح المسائل آیت الله تبریزی، مساله 2015 رساله آیت الله صافی گلپایگانی . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

----------------------------------------------------------------------------------------------

موفق باشید.

طبقه بندی: احکام روزه، 
به اشتراک گذاری:
داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 1390/06/9 توسط طلبه