تبلیغات
احکام و مسائل شرعی - آیا پوشاندن مو و بدن بر زنها و مردها واجب است؟

به نام خدا

با سلام

در این پست می خواهم چند مسئله ی دیگر درمورد احکام نگاه کردن و لباس پوشیدن را خدمت شما بنویسم، امید وارم این احکام نیز مورد استفاده شماقرار بگیرد.

آیا پوشاندن مو و بدن بر زن واجب است؟

به نظر تمام مراجع تقلید، پوشاندن مو و بدن بر زنها واجب است و زن به جز صورت و دستها تا مچ، باقی اجزای بدن خود را باید بپوشاند.

نظر مراجع:

مسئله: زن باید بدن و موی خود را از مرد نامحرم بپوشاند، بلکه احتیاط واجب آن است که بدن و موی خود را از پسری هم که بالغ نشده ولی خوب و بد را می فهمد و به حدی رسیده که مورد نظر شهوانی است بپوشاند.

توضیح المسائل مراجع تقلید

احکام پوشش مرد و زن

توضیح: با توجه به این مسئله زنی که موی سر خود را تراشیده است،نمی شود به سر او نگاه کرد چون خود سر خارج از محدوده ای است که می شود نگاه کرد، حالا چه مو داشته باشد و چه مو نداشته باشد.


آیا بر مرد هم پوشاندن بدن واجب است؟

به نظر همه ی مراجع:

مسئله : بر مرد ها واجب نیست که بدن خود را از زن نامحرم بپوشانند، ولی اگر مردی به قصد به حرام انداختن دیگران مقداری از بدن خود را باز بگذارد، که آن مقدار را مردها به طور معمول باز نمی گذارند، واجب است که آن قسمت از بدن خود را بپوشاند.

از استفتائات حضرت آیت الله مکارم شیرازی:

سوال: آیا پوشیدن لباس آستین کوتاه برای مرد اشکال دارد؟

جواب: استفاده از لباس آستین کوتاه برای مردان اشکالی ندارد مگر در مواردی که بدانیم مفاسد خاصی بر آن مترتب می شود.

استفتائات حضرت آیت الله مکارم شیرازی جلد 1 سوال 834

زن و مردی که با هم محرمند(به غیر از زن و شوهر) به چه قسمتهایی از بدن یک دیگر می توانند نگاه کنند؟

به فتوای آیت الله خمینی، آیت الله خامنه ای ، آیت الله میرزا جواد تبریزی ، آیت الله فاضل لنکرانی ، آیت الله سیستانی ، آیت الله صافی گلپایگانی، آیت الله نوری همدانی ، آیت الله بهجت ، آیت الله وحید خراسانی:

مسئله: مرد و زنی که با یکدیگر محرمند اگر قصد لذت نداشته باشند می توانند غیر از از عورت(محل خروج ادرار و مدفوع) به تمام بدن یکدیگر نگاه کنند.

توضیح المسائل این مراجع

و فتوای   آیت الله مکارم شیرازیدر این مورد این است که:

مسئله: مرد و زنی که با هم محرمند(مانند برادر و خواهر) می توانند به بدن یکدیگر به آن مقدار که در میان محارم معمول است نگاه کنند و در غیر آن احتیاط آن است که نگاه نکنند.

توضیح المسائل آیت الله مکارم شیرازی مسئله 2084

و اما زن و شوهر به فتوای تمام مراجع تقلید، می توانند به تمام بدن یکدیگر چه با قصد لذت و چه بدون قصد لذت نگاه کنند.

آیا نگاه مرد به مرد دیگر و زن به زن دیگر اشکال دارد؟

به نظر تمام مراجع تقلید:

مسئله : مرد نباید با قصد لذت به بدن مرد دیگر نگاه کند و نگاه کردن زن هم به بدن زن دیگر با قصد لذت حرام است.

توضیح المسائل تمام مراجع

توضیح: مرد می تواند به تمام بدن مرد دیگر به جز عورتین(محل خروج ادرار و مدفوع) بدون قصد لذت نگاه کند و اگر قصد لذت در کار باشد به هیچ کجای مرد دیگر نمی تواند نگاه کند، در مورد زن هم همین جور است، و زن هم می تواند به غیر از عورتین به تمام بدن زن دیگر بدون قصد لذت نگاه کند.

عکس زن نامحرم

 آیا مرد نامحرم می تواند به عکس زن نامحرمی که حجاب ندارد نگاه کند؟

حکم مراجع تقلید در مورد نگاه کردن به عکس نامحرم این است که:

مسئله: نگاه کردن به عکس زن نامحرمی که انسان او را می شناسد واز زنانی است که اگر او را از نشان دادن خود به نامحرم نهی کنند، می پذیرد جایز نمی باشد.

توضیح: نگاه کردن به عکس زن نامحرمی که در عکس حجاب خود را رعایت نکرده است، دو صورت دارد، یا انسان آن زن را می شناسد یا اینکه نمی شناسد، اگر زن را نشناسد نگاه کردن به عکس بی حجاب او اگر مفسده ای برای  انسان نداشته باشد، اشکالی ندارد. و اگر زن را می شناسد و آن زن در بیرون از خانه اگر امر به حجاب شود حجاب خود را رعایت نمی کند، در این صورت هم نگاه کردن به عکس بی حجاب این زن اشکالی ندارد، ولی اگر زن داخل  عکس را بشناسد و آن زن از زنان محجبه هست و زن متهتکی نیست، نگاه کردن به عکس او اشکال دارد و حرام می باشد.

و آخرین مسئله ی این پست در مورد ظاهر کردن عکس زن نامحرم (عکس عروسی یا عکس مراسماتی که در آن زنها حجاب خود را رعایت نمی کنند) توسط مرد نامحرم:

سوال: آیا مرد می تواند عکس زن نامحرمی که در عکس حجاب خود را رعایت نکرده است، ظاهر کند؟

جواب: اگر صاحب عکس را نشناسد و نگاه با شهوت نداشته باشد، اشکالی ندارد.


طبقه بندی: نگاه، پوشش، حجاب، 
به اشتراک گذاری:
داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
نوشته شده در تاریخ شنبه 1390/02/31 توسط طلبه